ماتریس SWOT

یکی از روشهای پرکاربرد در برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان، استفاده از ماتریس و تحلیل SWOT  است که به ترتیب به معنای : Threats,Opportunities,Weaknesses,Strengths مخفف چهار کلمه قدرت، ضعف، فرصت و تهدید است.

نقطه قوت (Strength) : نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری شرکت می باشد . مزیت های شما چیست؟ چه چیزی را خوب انجام می دهید؟

نقاط قوت می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد :

ظرفیت و توانایی ها؛ مزایای رقابتی؛ انحصاری بودن؛ منابع، دارایی، کارکنان؛ تجربیات، دانش، داده ها؛ ذخایر مالی و درآمدهای احتمالی؛ منطقه بازاریابی، توزیع و شناخته شدن؛ جنبه های نوآوری؛ محل جغرافیایی؛ قیمت و کیفیت؛ اعتبارات و صلاحیت ها؛ فرآیندها و سیستم ها؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ فرهنگی، رفتاری، نگرشی؛ حمایت مدیران

 

نقطه ضعف   (Weakness): نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد. چه چیز می تواند بهبود داده شود؟ چه چیز بطور نامناسبی انجام می شود؟ از چه چیزی می توان اجتناب کرد؟

نقاط ضعف می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد :

کمبود ظرفیت و توانایی ها؛ کمبود قدرت رقابت؛ شهرت، حضور در میدان؛ مباحث مالی؛ آسیب پذیری دانش؛ مقیاس و محدودیت زمانی؛ جریان نقدینگی و مصرف آن؛ دوام و ایستادگی؛ تاثیر روی فعالیت های اصلی؛ قابلیت اطمینان داده ها؛ قابلیت پیش بینی برنامه ها؛ روحیه، تعهد و رهبری؛ اعتبارات؛ فرآیندها و سیستم ها؛ عدم حمایت مدیران.

 

فرصت (Opportunity) : یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جمله فرصت های پیش روی یک شرکت می توان به بازارهای توسعه یافته همچون اینترنت و نیز حرکت به سمت بخش جدیدی از بازار که سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد. در چه جایی با تغییرات مثبت روبرو هستید؟ چه روندهایی جالب و مورد توجه می باشند؟

فرصت ها را می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد :

توسعه بازار؛ آسیب پذیری رقبا؛ روندهای صنعت یا شیوه زندگی؛ توسعه تکنولوژی؛ اعتبار جهانی؛ بازارهای جدید؛ صادرات و واردات؛ انحصاری شدن جدید؛ قراردادهای بزرگ؛ توسعه کسب و کار ومحصول؛ اطلاعات و تحقیق؛ شراکت ها و نمایندگی؛ تاثیرات فصلی، آب و هوا و غیره؛ وضعیت اقتصادی.

 

تهدید (Threat) : یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد. از جمله تهدیدات می توان به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی کالاهای ارائه شده و غیره اشاره کرد.

تهدیدها را می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد :

اثرات سیاسی؛ اثرات قانونی؛ اثرات محیطی؛ توسعه فناوری اطلاعات؛ اهداف و مقاصد رقبا؛ تقاضای بازار؛ تکنولوژی؛ محصولات ، خدمات و ایده های جدید؛ قراردادهای حیاتی؛ شرکای تجاری؛مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده؛ اقتصاد داخل و خارج؛ تاثیرات فصلی، آب و هوا و مد.

ماتریس-SWOT

هر سازمان برای برنامه ریزی استراتژیک باید نقاط قوت و ضعف خودش و تهدید و فرصتهای بیرونی سازمان را شناسایی کند و یک ماتریس ٤ قسمتی برای بررسی آنها تشکیل بدهد و بر اساس آن استراتژیهای مناسب و در نتیجه راهکارها و اقدامات مناسب رو تهیه کند.

ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات بدست آمده از بررسی های محیط خارجی و داخلی را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمود. در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا می باشد. در تهیه ماتریسSWOT  با توجه به عوامل استراتژیک داخلی و خارجی، چهار گروه استراتژی: SO  )از ترکیب فرصت‌ها و نقاط قوت ( ST  (از ترکیب نقاط قوت و تهدید‌ها) و WO (از ترکیب فرصت‌ها و نقاط ضعف) وWT (از ترکیب نقاط ضعف و تهدیدها) برای شرکت، پیشنهاد می‎شوند.

ماتریس-swot

استراتژی های SO  :

این استراتژی ها به منظور استفاده از نقاط قوت داخلی برای بهره گیری از فرصتهای خارجی طراحی می شوند. این گونه استراتژی ها مطلوبترین نوع استراتژی هستند و هر سازمانی تلاش می کند خود را به جایگاهی برساند که بتواند از این نوع استراتژی پیروی کند.

استراتژی های  WO :

این استراتژی ها به منظور بهبود بخشیدن به نقاط ضعف داخلی با بهره گیری از فرصت های خارجی طراحی می شوند.

استراتژی های ST :

سازمان ها در اجرای این استراتژی ها می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات خارجی را کاهش دهند یا آن ها را از بین ببرند.

استراتژی های WT:

هدف از این استراتژی ها کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات خارجی است. این استراتژی ها را معمولاً استراتژی های تدافعی می نامند و در مواردی که یک سازمان با مشکلات داخلی و خارجی زیادی دست به گریبان است، کاربرد دارند.

هدف این نیست که بهترین استراتژی را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا می باشد. پس قرار نیست همة استراتژی هایی که در ماتریس SWOT ارائه می شوند را اجرا کنیم.

جهت تعیین استراتژی های اجرایی ممکن در سازمان خود با استفاده از ماتریس تجزیه تحلیل SWOT با ما تماس بگیرید.


نظرات 0


ارسال نظر:
اگر تصوير خوانا نيست اينجا کليک کنيد
همزمان با تأييد انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هايي كه حاوي توهين است، منتشر نمي شود.
* لطفا از نوشتن نظر هاي خود به صورت حروف لاتين (فينگليش) خودداري نماييد.