اخبار

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال یکی از مهمترین شاخه های بازاریابی است که در شرایط کنونی باید دقت ویژه ای به آن شود. دیجیتال مارکتینگ مهمترین ابزار برای شناساندن و یا برندینگ یک شرکت است.

ادامه مطلب

مزیت های بازاریابی دیجیتال نسبت به بازاریابی سنتی

استفاده از بازاریابی دیجیتال در حال پیشرفت است و کسب و کارهای مختلفی برای اینکه بتوانند از این فضا برای گسترش بازار خود اقدام کنند شروع به فعالیت کرده اند. فعالیتی که اگر بر مبنای صحیح انجام شود، می تواند تاثیر بیشتری نسبت به بازاریابی سنتی داشته باشد. بازاریابی سنتی و بازاریابی دیجیتالی، هر دو دارای اهداف مشابهی هستند اما استراتژی ‌هایی که بکار می ‌گیرند، متفاوتند.

ادامه مطلب