آموزش

 

آموزش

جهت دوره آموزشی اصول تحقیقات بازاریابی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

توضیحات دوره آموزشی

فرم ثبت نام

آموزش نکات کلیدی محصول و تکنیک های فروش  و فرهنگ ارتباط با مشتری از جمله موارد مهمی می باشد که تاثیر بسزایی در امر فروش محصول خواهد داشت . تیم آموزش بازار ماندگار اقدام به برگزاری دوره های آموزشی زیر برای فروشندگان و مدیران شما می نماید :

آموزش محصول

آموزش تکنیک های فروش

آموزش تحقیقات بازاریابی

آموزش بازاریابی

آموزش مدیریت استراتژیک

با انجام دوره های آموزشی برای پرسنل و مدیران شما ، سطح اطلاعات تکنیکی آنها را افزایش داده و عملکرد آنها را بهبود خواهیم داد.

در صورت نیاز به دوره آموزشی فرم ثبت نام را پر نموده و عنوان دوره آموزشی مورد نظر خود را در فرم بیان نموده و فرم پر شده را ایمیل نمایید .